​Patientrettigheder

Hvis der, under behandlingen, skulle indtræffe en utilsigtet hændelse, kan du indrapportere det til www.stps.dk.


Men hvis du er utilfreds med behandlingen, håber vi naturligvis, at du vil sige det til os. Ellers kan du indgive en klage på www.stps.dk eller søge erstatning på www.patienterstatningen.dk.


Du kan også få hjælp fra regionens patientvejleder på patientkontoret@rm.dk eller tlf. 78 40 04 44.

MidtVest Osteopati & Fysioterapi

Sports Allé 4, 7480 Vildbjerg

Kontortid:
​Mandag - Torsdag kl. 8:00 - 15:00
​Fredag kl. 8:00 - 13:00

phone-receiver-mini   97 13 23 44

ddkm akkrediteret logo, stort logo uden baggrund2      danske-osteopater_some​