​​Attesthonorar

Vores patientjournal tilhører klinikken og betragtes som fysioterapeutens arbejdspapir og personlige notat.

Ifølge sundhedsloven har patienten ret til fuld aktindsigt i egen journal, og derfor kan patienten få udleveret status og journaluddrag uden vederlag.

Såfremt en tredje part som f.eks. advokatfirma, forsikringsselskab eller kommunal institution henvender sig til klinikken mhp fremsendelse af patientens status og journal, så kan dette kun ske, hvis der foreligger en skriftlig samtykkeerklæring med patientens underskrift.

Ønskes en skriftlig redegørelse af hele sygdomsforløbet, kræver det ligeledes en skriftlig samtykkeerklæring med patientens underskrift, og der pålægges et attesthonorar sv.t. tidsforbrug 15/30/45 eller 60 min. 

Attesthonoraret á 60 min. andrager kr. 600,-

Følg os på Faceb​ook

MidtVest Osteopati & Fysioterapi
Sports Allé 4, 7480​​​ Vildbjerg

Kontortid:
​Mandag - Torsd​
ag kl. 8:00 - 14.30
​Fredag kl. 8:00 - 13:00

phone-receiver-mini   97 13 23 44

ddkm akkrediteret logo, stort logo uden baggrund2      danske-osteopater_some​